Vinařství Sádek, s.r.o.

      

Výsadba nové vinice 2017

Na podzim loňského roku začaly přípravy na výsadbě nové vinice " Pod lípou " na křižovatce u Jandových. Nová vinice bude přímo na proti vinohradu D. Kosteleckého a vytvoří tak společně předpolí nádherných sadeckých vinic. Celkem počítá Vinařství Sádek - Ing. Lubomír Lampíř Ph.D. , David Kostelecký a Tomáš Rygl s výsadbou cca 150 keřů na vedení rýnsko-hesenském. Vyrobené víno bude nabízeno ve sklepě " Pod lípou " , který je přímo pod touto vinicí.