Vinařství Sádek, s.r.o.

      

Vinařství a okolí

Zámek Sádek

Zámek Sádek

Na osamělém kuželovitém kopci (564,1 m.n.m) u Kojetic v zapomenutém koutu jihozápadní Moravy stojí po staletí zámek Sádek. Jedná se o historickou památku, kterou potkal neradostný osud podobně jako mnohé další na našem území. Stala se obětí minulé doby a přestože jsou některé její části v havarijním stavu, dalo by se říci, že nedopadla ještě tak nejhůře. Po 2. sv. válce byla většina inventáře rozkradena, a co zbylo, bylo odvezeno do okolních zámků. Koncem 40-tých letech našla v mohutných zdech Sádku útočiště základní škola, která zde své trvání skončila v červnu 2007. Přítomnost školy však paradoxně zajistila, že současný stav není ještě mnohem horší.

Dle většiny badatelů byl hrad založen až v 80. letech 13. stol. v kulturní a dávno osídlené krajině, kde jedním z mála pozůstatků bývalé zeměpanské držby byl opevněný dvorec v Čáslavicích na dohled od novostavby. Výstavba i německý název hradu (Ungersberg) bývají spojovány s osobou Štěpána z Uher,který jej vybudoval pravděpodobně na místě dřevěného staroslovanského hradu. Hrad byl vystavěn na temeni protáhlého skalnatého hřebene, mírnějším svahem sklánějícím se ke Kojeticím. Z této strany, pravděpodobně však i ze stran ostatních, již tehdy zvyšoval nepřístupnost sídla v skále lámaný příkop. Asi dva metry silná hradební zeď, vztyčená nad ním, vymezila plochu hradního jádra o půdorysu mírně protáhlého mnohoúhelníku s rozměry asi 45*35 metrů. Vstup do jádra byl možný z východní strany branou, jejíž hrotitý portál v padlině pro padací most se dodnes zachoval v průjezdu pozdějšího vstupního křídla. Bránu hájila zprava štíhlá okrouhlá věž, ostruhou svého břitu prolamující čelo hradební zdi, dále v prostoru jádra předpokládáme stavbu v severní hradbě a jak je uvedeno níže, další věž, tentokrát hranolovou, při západním konci areálu.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

www.zamek-jaromerice.cz Zámek Sádek

Barokní jaroměřický komplex patří k nejmohutnějším zámeckým architekturám první poloviny 18. stol. u nás i v Evropě. Původní tvrz byla na konci 16. stol. přestavěna v renesančním slohu, který se dochoval ve zdivu nynější budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za Questenberků v letech 1700 ? 1737. Projekt přestavby zámku vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauera. Na řešení interíérů se podílel Konrád Adolf Mathias Albrecht, umělecký poradce vídeňského císařského dvora.

Telč

www.telc-etc.cz Zámek Sádek

První písemná zmínka pochází z roku 1315. Významný datem je rok 1339, kdy Telč dostal do vlastnictví Oldřich z Hradce z rodu Vítkovců. Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou a v neposlední řadě i to, že i nová výstavba 20. století na okrajích města respektovala hodnotné městské panoráma, které není narušeno převýšenou panelovou zástavbou. Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou památkou města je renesanční telčský zámek.

Klášter Nová Říše

www.klaster.novarise.cz Zámek Sádek

Klášter Panny Marie Klášter v Nové Říši na Moravě založili, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku a jeho žena Vojslava pro panny sv. Norberta - premonstrátky. Zasvětili jej Matce Boží. Svědomitými duchovními správci se jim od samého začátku stali probošti vysílaní sem opatstvím v Zábrdovicích (dnes součást Brna). Díky společnému úsilí všech těchto Bohu zasvěcených duší stal se klášter brzy světlem víry pronikajícím široké okolí a jím se přes mnohou nepřízeň osudu snaží být s Boží pomocí až do dnešních dnů.

Třebíč

www.trebic.cz

Počátky města souvisí se založením benediktinského kláštera nad řekou Jihlavou roku 1101, na jehož místě se dnes nachází zámek. První písemná zmínka o městě, kterou je listina opata Martina, pak pochází z roku 1277. Městská práva obdrželo město od markraběte Karla roku 1335, díky tomu získalo i právo opevnit se hradbami a příkopy. Dnes je Třebíč důležitým centrem západní Moravy a okresu Třebíč.

Rozloha Třebíče činí 56 km čtverečních a město je členěno do 17 částí, z nichž se 10 nachází přímo ve městské zástavbě a zbylých 7 v blízkém okolí. Ve městě jsou významné památky, Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Karlovo náměstí v centru města je jedním z největších náměstí v České republice.

Dalešická přehrada

www.dalesickaprehrada.cz

Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Byla postavena v letech 1970 až 1978 a její součástí je dolní nádrž Mohelno. Vzdutí hladiny je dlouhé 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximimální objem nádrže 127,3 mil. m? patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný pohled jednak přímo na přehradu, která tvoří veliké zákruty, jednak na okolní lesy, jimiž jsou vysoké stráně zarostlé. Přehrada je dnes především rájem rybářů, kteří zde mohou v poklidu odpočívat. Přehrada se stala útočištěm také pro některé ohrožené druhy zvířat, mj. čápů, volavek, labutí, orlů, divokých kačen aj.

Vranovská přehrada

www.vranovskaprehrada.info

Vranovská přehrada tzv. Moravský Jadran (Vranov nad Dyjí, Vranovsko, Bítovsko) - tradiční rekreační oblast s příjemně teplou vodou a nesčetnými romantickými zákoutími. Blízkost NP Podyjí (viz fotogalerie) dává jedinečnou šanci rozšířit program Vaší dovolené o cyklovýlety a procházky okouzlující přírodou. Poznávání okolí Vranova nad Dyjí Vám může zpestřit geocaching, což je novodobé hledání pokladů,kterých je na Vranovsku několik desítek. Na dosah jsou i památky ? Státní zámek Vranov nad Dyjí , Hrad Bítov a řada dalších pamětihodností. Milovníci historických památek a umění pak mohou navštívit také Vídeň s jejími památkami a výstavami (Albertina). Od vinařství je přehrada vzdálená 30 kilometrů.