Vinařství Sádek, s.r.o.

      

Lidé z vinařství

Ing. Lubomír Lampíř, PhD. (*1958)

Ing. Lubomír Lampíř, PhD.

Ing. Lubomír Lampíř, Ph. D. je majitelem společnosti Vinařství Sádek s.r.o. a zároveň je garantem předmětu vinohradnictví na ČZU Praha - fakulta agrobiologie,přírodních a potravinových zdrojů - katedra zahradnictví. Na Mistrovství České republiky v řezu révy vinné. Ing Lubomír Lampíř, Ph. D. v kategorii Elite v roce 2009 skončil na 15. místě, v roce 2010 na 7. a v roce 2011 se dostal na stupně vítězů vynikajícím třetím místem. Je majitelem degustátorského vinařského mezinárosního osvědčení ISO.

Seznam publikací, Hodnocení doktoranda

Je také členem:

 • expertní komise degustátorů při ministerstvu zemědělství
 • svazu vinařských obcí Znojemska – DANÍŽ
 • svazu Moravských vinařů – Moravín
 • svazu Českých vinařů
 • pěstitelů rezistentních odrůd (PIWI) se sídlem v Ženevě, Švýcarsko
 • Českého svazu zahrádkářů
 • VOC Znojmo
 • sdružení „vinařů Jihozápadní Moravy“ se sídlem v Moravských Budějovicích
 • ORM ve Valticích

Ing. Ladislav Čech (*1958)

Ladislav Čech

Ing. Ladislav Čech se rozhodující měrou podílel v roce 2002 na výstavbě Vinařského a kulturního centra Sádek. Také se podílel a financoval výsadby sádeckých vinic a dodnes je neopomenutelnou součástí viničního kraje pod sádeckou horou.

 

 

Tomáš Rygl, sklepmistr (* 1985)

Tomáš Rygl

Tomáš Rygl pracuje ve vinařství Sádek jako vinohradník a vinař již 3 roky a má dostatek zkušeností zejména s prací ve vinohradech.Ve sklepním hospodářství pracoval po celé 3 roky s J.Bártíkem.Nyní se zůčastňuje několika kurzů týkajících se výroby vína.

 

 

 

 

Ing. František Muška, Ph. D. (* 1964)

Ing. František Muška, Ph. D.

Ing. František Muška, Ph. D. je odborným spolupracovníkem Vinařství Sádek. Hovoří několika světovými jazyky, ve kterých od roku 1998 pravidelně i přednáší. Od roku 2009 je průvodcem v cestovním ruchu. Věnuje se také publikační činnosti, a to jak na vědecké, tak i odborné úrovni. Náhled publikačních činností naleznete zde. Odbornou praxi získal například během tří let v zahradnických podnicích. Od roku 1998 vyučuje externě na Mendelově Univerzitě v Brně. Zabývá se prognózou a signalizací chorob a škůdůc zemědělských plodin a trvalých kultur včetně révy vinné pomocí metod jeho tatínka Ing. Antonína Mušky.

Seznam vědeckých publikací

Je členem:

 • Česká společnost entomologická
 • Účast v Mezinárodním projektu k problematice bázlivce kukuřičného v rámci EU jako jediný zástupce za Českou republiku prezentace ve Wageningenu, Berlíně a Götingenu
 • Účast v projektu EU o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin ENDURO ve Flakkjebergu
 • Projekty k problematice změny klimatu ve vztahu k výskytu škůdců (Prof. Žalud – Mendelu Brno a Dr. Rožnovský ČHMÚ Brno)

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. (* 1939)

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

V letech 1953-1957 absolvoval Střední zemědělskou technickou školu v Poděbradech, 1957-1962 agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Na Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ) České zemědělské univerzity pracoval od roku 1968 téměř do konce roku 2000.

V roce 1972 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1977 se habilitoval pro obor genetika. V roce 1980 obhájil v Taškentu doktorskou disertaci zaměřenou na systematiku a fylogenezi rodu Gossypium (bavlník) a byla mu udělena hodnost doktora biologických věd. V roce 1982 byl jmenován profesorem pro obor rostlinné výroby tropů a subtropů.

Michal Dobeš (*1970)

Michal Dobeš byl, dá se říci, téměř u prvních krůčků zrodu sádeckých vinic. Spolupracoval při jejich výsadbě a pracích během vinařského roku. Rychle se v oboru vzdělal a v roce 2000 vstoupil do sádeckých vinic i majetkově. Dodnes je nedílnou součástí zdejšího vinohradnictví.